شتاب‌نداشتن ايران در نبض‌سنجي ترامپ
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۷
اکبر قاسمی
سفیر سابق ایران در اوکراین و مصر

صرف‌نظر از اينکه سکان سياست خارجي آمريکا را در دوره ترامـــپ را چه مؤلفـــه‌هايی، شامل ويژگــي‌هاي شخصيتي و فردي ترامپ يا تيم مشاوران در دايره شوراي امنيت ملي يا خاستگاه جمهوري‌خواهان در کنگره، مديريت و اداره خواهند کرد، نقش چهار ايستگاهي که در ادامه مي‌آيند در چشم‌انداز راهبردهاي ترامپ و تيم شوراي امنيت ملي آمريکا، تعيين‌کننده و تأثيرگذاري فوق‌العاده و مؤثري بر اولويت‌هاي سياست خارجي آمريکا ايفا کرده و خواهند کرد:

۱- ايستگاه رايزني خانم ترزا مي و ترامپ به‌عنوان کشورهایی که همواره از ‌لحاظ راهبردي، نقشي کليدي در اشتراک منافع و راهبردهاي همگون و با همديگر در قالب رابطه ويژه داشته و دارند.

۲- ايستگاه نتانياهو و ترامپ که نيمه فوريه با همديگر رايزني خواهند داشت.

۳- ايستگاه رايزني پوتين و ترامپ که در قالب رايزني تلفني دو روز گذشته دو رهبر که مقامات آمريکايي آن را رايزني مهمی براي بهبود منافع ملي دو کشور توصيف کردند و ديدار‌هاي آتي وزراي امورخارجه روسيه و آمريکا در ۱۷ و ۱۸ فوريه در حاشيه نشست امنيتي مونيخ که مي‌تواند مقدمات ديدار پوتين و ترامپ را در ششم و هفتم جولاي در حاشيه نشست هشت کشور صنعتي با همديگر برنامه‌ريزي کند.

۴- ايستگاه رايزني‌هاي رهبري چين و ترامپ که به‌ناچار اين دو قدرت تأثيرگذار به‌دلايل عديده از جمله سطح بالاي اصطکاک‌های منافع اقتصادي آمريکا و چين و ميزان فزاينده تأثيرگذاري چين در اقتصاد بين‌الملل، توازنات بين‌المللي و آرايش‌ها و خاستگاه‌هاي هر دو کشور در تعيين پيمان‌هاي منطقه‌اي موردنظر، جايگاهي بي‌بديل دارند.

بنابراين رايزني‌هاي چهار ايستگاه اشاره‌شده در شکل‌گيري چگونگي اولويت‌هاي ترامپ و تيم اداره‌کننده آن، بسيار حائزاهميت است و واکاوي زواياي مرئي و نامرئي رخدادهاي مندرج درلابه‌لاي اين ايستگاه‌ها، سياست خارجي ايران را به چشم‌اندازهاي دقيقي از چگونگي تعامل با ترامپ و راهبرد‌هاي دوره او رهنمون مي‌کند. بديهي است، شتاب‌نداشتن ما در نبض‌سنجي واقعي ترامپ نسبت به جمهوري‌اسلامي ايران، امري عقلايي است؛ مشروط به اينکه در ايستگاه‌هاي مورداشاره، منافع ملي و منطقه‌اي دچار گزندگي و لطمه نشود؛ بنابراين بايد به‌گونه‌اي هوشيارانه و بيدار، تمامي رويکردهاي متنوع را بدون تأخير و بي‌خيالي رصد کرده تا خداي‌ناکرده دچار آسيب‌هاي ناگهاني نشويم. در نگاه اجمالي در اولين ايستگاه، خانم ترزا مي از اصل برجام دفاع کرده اما در ضرورت ادامه نظارت‌هاي سختگيرانه با ترامپ در پروژه برجام همنوايي کرده و خواستار ضرورت مقابله جدي و مؤثر با گسترش نفوذ ايران در سطح منطقه‌اي شده است. هرچند به‌نظر مي‌رسد خانم ترزا مي، چه از لحاظ مقومات برگزيت و چه از ‌لحاظ موقعيت‌هاي حوزه‌هاي مناطق هم‌پيماني در شرايط کارآمد و تأثيرگذاري نبوده و بيشتر اقدامات آن کشور، جنبه‌هاي پرستيژي به‌همراه دارد و در نهايت، رويکردهاي فعلي بريتانيا، آثاري در حد خالي‌نبودن عريضه به‌همراه داشته و دارد. بايد منتظر بمانيم و رخدادهاي سه ايستگاه ديگر را نيز به‌دقت رصد و نتايج آن را در سطوح مختلف سنجیده و در پرتوی مجموع اين رخدادهاي گوناگون، جريان اصلي و مسير خاستگاه‌هاي خويش را انتخاب کنيم.
کد مطلب: 76966